Fortum rakentaa biodieseliä valmistavan laitoksen Porvooseen

  Fortum on päättänyt rakentaa biodieseliä valmistavan laitoksen Porvoon öljynjalostamolleen. Investoinnin arvioitu kokonaiskustannus on noin 100 miljoonaa euroa, josta vajaa kolmasosa ajoittuu vuodelle 2005 ja pääosa vuodelle 2006. Noin 170 000 tonnia biodieseliä vuodessa valmistavan laitok
Lue lisää

Biokaasu

Eloperäisestä aineesta voidaan tuottaa biokaasua, jota pystytään hyödyntämään sekä sähkön että lämmön tuotannossa. Biokaasua syntyy mm. kaatopaikoilla jätteen hajotessa. Hajoamisessa syntyvä metaani kerätään talteen keräysputkiston avulla. Muita biokaasun lähteitä ovat jätevedenpuhdistamot sekä maatalouden lietteet, joista saadaan anaerobisen hajoamisen kautta polttoaineeksi kelpaavaa biokaasua. Yleensä biokaasua tuottavat yksiköt ovat pieniä ja niissä käytetään usein kaasumoottoreita sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Suuremmissa yksiköissä voidaan käyttää myös kaasuturbiineja.