Uusi kotimainen polttonesteinnovaatio tuo suomalaiselle autoilijalle ennen näkemättömiä valinnan mahdollisuuksia

St1:n uusi Refuel-korkeaseosetanoli vähentää autoilun fossiilisia hiilidioksidipäästöjä jopa 80 % Uusi kotimainen polttonesteinnovaatio tuo suomalaiselle autoilijalle ennen näkemättömiä valinnan mahdollisuuksia Energiayhtiö St1:llä on käynnissä VTT:n kanssa kehityshanke, jossa te
Lue lisää

Biokaasu

Eloperäisestä aineesta voidaan tuottaa biokaasua, jota pystytään hyödyntämään sekä sähkön että lämmön tuotannossa. Biokaasua syntyy mm. kaatopaikoilla jätteen hajotessa. Hajoamisessa syntyvä metaani kerätään talteen keräysputkiston avulla. Muita biokaasun lähteitä ovat jätevedenpuhdistamot sekä maatalouden lietteet, joista saadaan anaerobisen hajoamisen kautta polttoaineeksi kelpaavaa biokaasua. Yleensä biokaasua tuottavat yksiköt ovat pieniä ja niissä käytetään usein kaasumoottoreita sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Suuremmissa yksiköissä voidaan käyttää myös kaasuturbiineja.