Siemens toimittaa 175 tuuliturbiinia maailman suurimpaan merituulipuistoon

Siemens toimittaa 175 tuuliturbiinia merelle rakennettavaan London Arrayn tuulipuistoon. Valmistuttuaan se on maailman suurin merelle rakennettu tuulipuisto. Se tuottaa 630 megawattia energiaa. Sopimukseen sisältyy tuulipuiston kasvattaminen 1 000 megawatin tehoiseksi. Tuulipuiston rakennut
Lue lisää

Biokaasu

Eloperäisestä aineesta voidaan tuottaa biokaasua, jota pystytään hyödyntämään sekä sähkön että lämmön tuotannossa. Biokaasua syntyy mm. kaatopaikoilla jätteen hajotessa. Hajoamisessa syntyvä metaani kerätään talteen keräysputkiston avulla. Muita biokaasun lähteitä ovat jätevedenpuhdistamot sekä maatalouden lietteet, joista saadaan anaerobisen hajoamisen kautta polttoaineeksi kelpaavaa biokaasua. Yleensä biokaasua tuottavat yksiköt ovat pieniä ja niissä käytetään usein kaasumoottoreita sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Suuremmissa yksiköissä voidaan käyttää myös kaasuturbiineja.